visolve Logo-Neg

Mötesteknik & visualisering

Digital signage, videomöten och kommunikation.

Idag förstår vi värdet av att kommunicera såväl internt som externt via displayer, detta skall var enkelt och hålla sig automatiskt uppdaterat. Mötesrummen vi går in i skall vara enkla, flexibla och ha teknik av hög kvalité. Vi löser det.

Digital signage

Är vad ordet säger ”digital skyltning” att genom skärmar kommunicera såväl med anställda som kunder, detta blir viktigare och viktigare. Vi gör det med de bästa leverantörerna som möjliggör att ni har en uppdaterad information på ett enkelt sätt.

Video

Vi har kommit till insikt om att våra möten nu och i framtiden kommer att ske i en hybrid värld. Men också att behovet finns i varje mötesrum, detta gör att framtidens videomöten måste vara enkla och hantera alla plattformar men till en kostnad som är acceptabel. Traditionell video med några dyra mötesrum avsett för några ersätts av tillgänglighet för alla.

BYOD / rumssystem

För att mötestekniken skall upplevas som enkel för alla krävs det att vi känner igen oss. Säkraste sättet för detta är att du känner dig bekväm inför starten av ditt möte, det sker enklast genom BYOD, att det är din dator som driver mötet. Givetvis kombinerar vi detta med att rummen kan vara resurser i Teams, Zoom, Google meet m fl om det passar er bäst.

Been there, done that

Vi har arbetat med mötesteknik och kommunikation i över 20 år, vi vet vad vi pratar om.