visolve Logo-Neg

Integritetspolicy

Vem vi är

Visolve
Jägershillgatan 20
213 75 Malmö
040-14 07 77

Visolve använder personuppgifter i den löpande verksamheten. Denna integritetspolicy förklarar vilka personuppgifter vi behandlar, hur och varför de behandlas, samt hur du själv kan påverka vår behandling.

Personuppgifter finns i våra datorer, på våra servrar samt i de externa system vi använder för kommunikation, administration, bokning och bokföring. Personuppgifter kommer inte att användas för ändamål som är oförenliga med ändamålen som de från början samlades in för.

Definition av personuppgift och personuppgifts­behandling

En personuppgift är någon typ av information som direkt eller i kombination med annan data kan kopplas till en nu levande fysisk person. Exempel på personuppgifter är postadress, personlig e-postadress och telefonnummer.

Med personuppgiftsbehandling menas bland annat ändring, lagring, radering och spridning.

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig är Visolve. För ärenden kring personuppgiftshantering hänvisar vi till personuppgift@visolve.se

Varför vi hanterar personuppgifter

Vi behandlar personuppgifter för att kunna leva upp till de åtaganden och avtal vi har gentemot våra kunder, samt för att utveckla och förbättra vår leverans i form av tjänster, service, information och kommunikation.

Vi motiverar vår behandling utifrån en rättslig grund. Det kan vara att vi behöver uppfylla ett avtal gentemot dig. Den lagliga grunden kan också vara att du givit ditt samtycke till att ta emot information, exempelvis nyhetsbrev, från oss. Vi lutar oss också mot att det kan finnas ett berättigat intresse för oss att kontakta dig.

Som registrerad i våra system är det alltid möjligt att avsäga dig fortsatt personuppgiftsbehandling, såvida vi inte har en rättslig förpliktelse att fortsätta behandlingen.